top of page

Privacy Verklaring KL!K

KL!K respecteert uw privacy en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
KL!K verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Foto’s die in opdracht van u worden gemaakt
- Overige gegevens die u actief verstrekt in correspondentie/telefonisch contact
- Internetbrowser en apparaat type
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Vragenlijst ter voorbereiding op een bruiloft


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
KL!K verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
Gegevens van personen jonger dan 16 jaar, echter niet zonder toestemming van ouders of voogd. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is.
Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@klik-fotos.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel wij deze persoonsgegevens verwerken
KL!K verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen in dien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Het uitvoeren van de dienst conform de gesloten overeenkomst
- KL!K analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website optimaal te laten functioneren en te verbeteren.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
KL!K bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 1 jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van persoonsgegevens met derden
KL!K verkoopt uw gegevens niet aan derden en deelt uw persoonsgegevens slechts met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting (albumleveranciers, etc). Met bedrijven die uw gegevens verwerken in deze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies
KL!K gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die KL!K gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KL!K en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@klik-fotos.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
KL!K neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van KL!K maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om er zeker van te zijn dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@klik-fotos.nl.

Contactgegevens
KL!K
Jan Haringstraat 22
3554XX Utrecht
Tel: 0610637660
Website: www.klik-fotos.nl
E-Mail: Info@klik-fotos.nl
KVK: 65417518

©KL!K, 2023

bottom of page